Kritéria pro přijetí, struktura oborů a počty tříd

pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016:

Kritéria pro přijetí

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc se na doporučení Rady Olomouckého kraje, které je obsaženo v usnesení UR/47/34/2014 (viz usnesení z 47. schůze ROK), zúčastní pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k dennímu studiu ve školním roce 2015/16

  Kriteria-denni-pro-skolni-rok-2015-2016.pdf (791,7 KiB, 1 865 hits)

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k dennímu zkrácenému a k dennímu nástavbovému studiu ve školním roce 2015/16

  Kriteria-pro-zkracene-a-nastavbove-denni-studium-pro-skolni-rok-2015-2016.pdf (333,8 KiB, 883 hits)

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení k dálkovému studiu ve školním roce 2015/16

  Kriteria-dalkova-pro-skolni-rok-2015-2016.pdf (333,8 KiB, 1 296 hits)

Přijímací řízení SŠ 2015

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium

Formuláře přihlášek ke studiu: nástavbové studium

Pilotní ověřování přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů se budou konat ve dnech:

 

řádný termín 15. 4. 2015

náhradní termín 14. 5. 2015

 

Kompletní ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání budou na stránkách www.cermat.cz vyvěšeny 6. února 2015.

informace týkající se přijímacího řízení naleznete také na stránkách Olomouckého kraje: http://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html

Termín pro odevzdání přihlášek k dennímu studiu ve všech vzdělávacích oborech je 15. 3. 2015, pro dálkové studium pro všechny vzdělávací obory je do 20.3.2015.

Struktura oborů a počty tříd

23-41-M/01 Strojírenství – 3 třídy

  • zaměření počítačová podpora konstruování
  • zaměření počítačová podpora výroby
  • zaměření průmyslový design
  • zaměření řízení jakosti

Nový obor od 1. 9. 2015:

32-41-M/01 Zpracování usní ,plastů a pryže – 1 třída

  • zaměření zpracování plastů a pryže

Zkrácené studium:

23-41-M/01 Strojírenstvízkrácené pomaturitní studium – denní forma – 1. třída

23-41-M/01 Strojírenstvízkrácená pomaturitní studium dálková forma – 1. třída

Nástavbové studium:

23-43-L/51 Provozní technika dálková forma studia – 1. třída

23-43-L/51 Provozní technika denní forma studia – 1. třída