Literárně historická exkurze Praha 2016

Ve dnech 14. – 16. září 2016 se zájemci z řad 4. ročníku vydali spolu s Mgr. Fojtovou, Mgr. Kavkovou a Mgr. Skopalíkovou do Prahy na již tradiční poznávací literárně historickou exkurzi. Počasí nám tentokrát přálo, celé tři dny svítilo slunce a rozpálená pražská zákoutí vyvolávala dojem horkých letních měsíců. Žáky čekal nabitý program sestavený z osvědčených prohlídek objektů – Pražský hrad, Petřín, Královská cesta, Vyšehrad. Protože tentokrát vyrazila do Prahy početná skupina téměř 60 žáků ze tří tříd, program se přizpůsobil i přáním jednotlivých skupin. Navštívili jsme tak Starý židovský hřbitov, Valdštejnskou zahradu, Žižkovský televizní vysílač a další objekty. Nadšení u všech žáků vyvolala jedenáctimetrová pohyblivá hlava Franze Kafky od sochaře Davida Černého, který je také autorem obrovských laminátových soch černých mimin- Babies na Žižkovském vysílači a na Kampě, které v nás vzbuzovaly spíše děsivé pocity.

Oba večery se nesly ve znamení kultury. První večer jsme se „hodili do gala“ a zhlédli v Divadle na Vinohradech představení Caligula od A.Camuse, druhý večer měli žáci možnost oživit si maturitní dílo Rozmarné léto v podání divadelního spolku Kašpar. Představení se neslo v duchu vančurovské poetiky, a tak jsme ještě po skončení nechali poetismu volný průběh a vydali se na procházku kouzelnou noční Prahou.

Do programu byla zařazena i návštěva Národního technického muzea, kde jsme měli objednané workshopy na téma Mechanismy a Motory. Prohlídka muzea i workshopy předčily naše očekávání, odborníci si připravili program odpovídající znalostem středoškoláků, žáci s nehraným zájmem poslouchali výklad, zapojili se do pokusů a prohlédli si expozici. Mnohým nestačil čas vyhrazený na volnou prohlídku, a tak jsme protáhli dobu strávenou v muzeu na úkor poznávání pražských památek. Bylo znát, že svět techniky není pro naše studenty tabula rasa.

Také páteční prohlídka hory Vítkov s majestátní sochou Jana Žižky a poslední část programu – návštěva Armádního muzea se setkaly u chlapců s příznivým ohlasem. Prohlídka areálu Vyšehradu, kterou zvolila druhá skupina, znamenala rovnocennou variantu programu. Naše třídenní putování Prahou jsme zakončili ke spokojenosti všech účastníků. Praha je nádherné město, které zaujme i technicky založené studenty. Odjížděli jsme domů unaveni, ale plni dojmů a nevšedních zážitků.

Mgr. Marta Skopalíková