Mladý Demosthenés

Dne 25. listopadu 2014 vyučující českého jazyka na naší škole zorganizovaly školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenés. Hodnotila se mimo jiného nejen originalita tématu, ale rovněž technika práce s hlasem a celkový dojem.V 1. kategorii (1. a 2. ročníky) vyhrál Adam Fohler z 1. C a ve 2. kategorii (3. a 4. ročníky) zabodoval Jan Vašíř ze 4. B. Vítězům blahopřejeme!