Make A Connection

Studenti SPŠS v Olomouci realizují projekt


Na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci se již 4. rokem vyučuje jako nepovinný předmět Příprava a řízení projektů. Studenti v rámci předmětu získají nejen potřebné znalosti o strukturálních fondech, cílech a principech regionální politiky EU, ale hlavně řadu praktických dovedností z oblasti projektového řízení.

V roce 2010 studenti pod vedením vyučujících Mgr. Renáty Havelkové a Ing. Petry Najdekrové podali skutečnou žádost o finanční dotaci v rámci programu Make A Connection – Připoj se. Jedná se o program zaměřený na pozitivní rozvoj mladých lidí, v rámci něhož nejlepší projekty získají finanční podporu až 30.000,- Kč na aktivity zaměřené na pomoc druhým lidem. Program je součástí velmi úspěšné celosvětové iniciativy, kterou společně zaštiťuje společnost NOKIA a nadace International Youth Foundation (IYF) a která od roku 2000 pomohla zrealizovat projekty stovkám tisíc mladých lidí ve více než 20 zemích světa. V České republice program funguje od roku 2002 jako společná aktivita Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti NOKIA.

Za SPŠS podalo žádost o grant 7 studentů (Jaroslav Tichý, Filip Sklenář, Jan Rybář, Jakub Zabák, Eva Bubeníková, Jakub Hrdina a Květa Bartková). V rámci projektu zorganizovali 2 jednodenní akce pro děti z Dětského domova v Olomouci. V červnu 2010 uspořádali Ekologický den ve Sluňákově spojený s projížďkou na raftech Litovelským Pomoravím. V září 2010 proběhl Sportovní den na Lovecké chatě v Horce n. Moravou, který byl zaměřený na outdoorové aktivity. Jelikož věk dětí byl rozdílný, bylo nutné z tohoto hlediska přizpůsobit i sportovní aktivity. Některé děti využily lanové centrum, skákací boty, projížďku na koních, jiné si vyzkoušely trampolínu či střelbu z luku.

Rozzářené dětské oči byly pro studenty tou největší odměnou. Přesto i děkovný e-mail od vychovatelky z Dětského domova, která se obou akcí s dětmi zúčastnila, udělal studentům radost.

     

     

Co říci na závěr? V dnešní době se neustále volá po sepětí teorie s praxí, mluví se o mezilidských vztazích a žebříčku hodnot mladé generace. Myslím si, že právě takové programy ukazují, že studenti dokážou vymyslet, napsat a zrealizovat projekt, a navíc tímto projektem udělat radost těm dětem, které v životě neměly tolik štěstí a chybí jim rodinné zázemí. Pomáhat druhým, udělat něco pro ostatní, to jsou hodnoty, které se ve škole sice zdůrazňují, ale konkrétní prožitek je nenahraditelný!!!

Mgr. Renáta Havelková