Studentská rada

Studentská rada


Studentská rada je sdružení zástupců jednotlivých tříd, které pomáhá organizovat školní akce, shromažďuje názory a nápady studentů a předkládá je vedení školy. Scházíme se vždy minimálně jednou za měsíc.

§ Rada projednává stížnosti a připomínky na školní řád, vyučování, rozvrh atd.

§ Studentská rada je pouze poradním orgánem školy, který vyslovuje názor či návod pro vedoucí představitele školy. Vyjadřuje to, co se nám studentům líbí, a nebo naopak nelíbí. Pokud máte jakékoliv připomínky, stížnosti na chod školy nebo nápady na chod školy, kontaktujte nás.

STANOVY STUDENTSKÉ RADY

Ke stažení  stanovy studentské rady

ČLENOVÉ STUDENTSKÉ RADY

Předseda:   Radovan Mičola

Místopředseda:   Vyskočil David

Členové :

1.A Vítková Kristýna
1.B Flusek Martin
1.C Šperlich Daniel
2.A Vydra Daniel
2.B Eliáš Martin
2.C Frýba David
3.A Mičola Radovan
3.B Rosler Dominik
4.A Koníčková Kateřina
4.B  Vaskočil David

Předseda:   

Místopředseda:   

Členové :

1.A Daniel Synek
1.B Jiří Slečka
1.C Dominik Rosler
2.A Kateřina Koníčková, David Vyskočil
2.B Lukáš Bělovský
3.A Stanislav Fink
3.B Jan Kučera
4.A Ota Tiefenbach
4.B Jan Strnad
4.C  Zdeněk Holcman