Ztráty a nálezy

Všechny nalezené věci se odevzdávají do kanceláře školy, kde si je můžete vyzvednout

tel:  585 549 111