Oslavy 65. výročí spojené s otevřením Centra vzdělávání na SPŠS Olomouc

 

V sobotu 28. března 2015 bylo na naší škole u příležitosti oslav 65. výročí školy slavnostně otevřeno Centrum vzdělávání určené pro regionální střední a základní školy a pro různé kursy dalšího vzdělávání, školení a rekvalifikace. Součástí centra jsou i nově zrekonstruované školní dílny.

Otevření se zúčastnila široká veřejnost, mnoho absolventů školy i současní a dřívější pedagogové. Slavnostní projevy přednesli ředitelka školy Ing. Martina Zahnášová, hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, senátor a absolvent školy Ing. Martin Tesařík, náměstek primátora města Olomouce RNDr. Ladislav Šnevajs, a také představitelé významných regionálních strojírenských firem. Od firmy HoneywellAerospace Olomouc pak škola převzala novou 3D tiskárnu StratasysDimensionElite, od firmy Hella Autotechnik Mohelnice průmyslový robot pro manipulaci s obrobky ABB IRB 140 a od generálního ředitele firmy Sigma Group, a. s., Luboše Černohouze fotografii Jana Saudka s věnováním.

Svou účastí akci dále podpořili za Olomoucký kraj PhDr. Karel Goš, vedoucí oddělení krajského vzdělávání, a Ing. Vilém Urbánek z odboru investiční výstavby, za Českou školní inspekci Mgr. Alice Ošťádalová, za Magistrát města Olomouce PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství, za Přírodovědeckou fakultu UP RNDr. Josef Molnár, CSc., a za Pedagogickou fakultu UP doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

Fotografie:

foto

Více fotografií naleznete v galerii.

Poděkování patří garantům akce, kterými byly Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc, a mediálnímu partnerovi Českému rozhlasu Olomouc.

garanti

 

Rovněž děkujeme všem sponzorům akce:

sponzoři

sponzoři

sponzoři