Pasování žáků 1. ročníku 2016/2017

Pasování žáků prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 se uskutečnilo 29. září 2016 pod záštitou vedení školy a pod organizací učitelek Skopalíkové a Provázkové, studentů Jaroslava Zavadila ze 4. C a Viktorie Hořínové ze 4. A. Organizátoři se vzhledem k narůstajícímu počtu žáků a omezené kapacitě tělocvičny rozhodli letos pro změnu a pasování probíhalo v komornější atmosféře po jednotlivých třídách 1. ročníku.

První pasovanou třídou byla třída 1. C pana učitele Adama Šišky. Tato třída byla pasována v hodině Tělesné výchovy mezi 8:50 a 9:20. Překvapení žáci se posadili podél dřevěného ohraničení školní tělocvičny a pozorně naslouchali výkladu paní ředitelky Zahnášové o důležitosti pilné přípravy, projevu Jana Ámose Komenského v podání Jiřího Kratochvíla ze 4. C, jenž také přednesl text slavnostní přísahy, kterou studenti potvrdili hlasitým sborovým heslem „přísaháme!“ Následovala motivační řeč zástupců čtvrtých ročníků a následně soutěž v poznávání nejdůležitějších pomocníků každého správného strojaře, jako je ozubené kolečko či šuplera neboli posuvné měřítko. Po soutěži, ve které zaskočená 1. C poněkud tápala, se přešlo k hlavní ceremonii. Žáci v zástupu postupně poklekávali a přísahali na samozvanou strojařskou bibli Strojnické Tabulky. Nakonec si všichni studenti odnesli malou pozornost v podobě lentilek a ozubeného kolečka a dále pokračovali ve výuce tělesné výchovy pod vedením nového tělocvikáře pana učitele Bašeho.

Další třídou, která neočekávala své pasování do řad strojařů, byla třída 1.B paní učitelky Aleny Strakové, ve které jsme vyrušili hodinu Ruského jazyka. Překvapení žáci se tak zpočátku neochotně odtrhávali od učení prvních písmenek azbuky, ale nakonec své ceremonii věnovali dostatečně velkou pozornost. Průběh ceremonie byl stejný jako u 1. C s tím rozdílem, že ti nejbystřejší v soutěži poznali i soustružnický nůž. Žáci opět vytvořili zástup, ve kterém byly mezi houfem kluků k vidění i dvě slečny. Studenti si opět prošli přísahou a odnesli si malou pozornost.

Téměř desetičlenná tlupa „vítačů“ mířila za další třídou, kterou měla být třída 1.A paní učitelky Petry Najdekrové. Ceremonie tentokrát vyrušila hodinu Technického kreslení, ve které žáci dodělávali svoje první výkresy čerchovaných, čárkovaných a plných čar, které každý budoucí absolvent naší školy musí zvládnout. Po ceremonii to měli žáci lehce složitější, protože učebna technického kreslení není tak prostorná. Žáci se museli seřadit do velmi těsných uliček mezi lavicemi. Pasování proběhlo v pozitivní atmosféře a nás čekala po přestávce závěrečná štace.

Poslední třídou byla třída plastikářů 1.D paní učitelky Aleny Antošíkové. Třída, která čítala circa 20 žáků, se nacházela v učebně MUL. Tentokrát jsme narušili hodinu Fyziky pana učitele Havelky, který byl naší přítomností možná více překvapený než samotní žáci. Plastikáři se ukázali ve velmi dobrém světle, čímž byla zaskočena i samotná paní ředitelka, která při našem odchodu prvákům sdělila, že mají malé, ale bezvýznamné plus za svoji znalost strojařských pomůcek. Ve třídě pak opět proběhlo pasování s přísahou, Lentilkami a talismanem pro štěstí – malým ozubeným kolečkem.

Střední průmyslová škola strojnická přijala slavnostně a netradičně do svých řad celkem 108 nových žáků. Nezbývá, než jim ještě jednou popřát úspěšné studium a pěkná středoškolská léta na SPŠS Olomouc.

Josef Prchla, 4. C