Posilovna

Zájmový kroužek POSILOVNA, který je otevřen žákům 2x týdně pod dozorem vyučujícího je zaměřen na správné držení těla a estetiku, na správnost vykonávání jednotlivých cviků, zvýšení silových schopností jednotlivých částí těla a sestavení vhodného tréninku v posilovně. Součástí aktivit jsou  např. kruhové tréninky na strojích, posilování s vlastní váhou těla i individuální posilování.

 

Mgr. Ondřej Kapuš