Program Nanomateriály na Pevnosti poznání UP

Dne 5. 12. 2018 se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku oboru Zpracování plastů výukového programu Nanomateriály na Pevnosti poznání UP. V jeho rámci zhlédli ukázky nanomateriálů, pokusy vyvozující jejich vlastnosti a byli seznámeni s praktickým uplatněním nanomateriálů v současnosti obecně i s konkretizací pro Olomouc a okolí.