„Projekt EDISON“ – již podruhé na SPŠS Olomouc

Projekt EDISON na SPŠS Olomouc

9.10. – 15.10. 2017

 

Na Střední průmyslovou školu strojnickou v Olomouci zavítali na jeden podzimní týden  (9. 10. – 15. 10. 2017) zahraniční stážisté v rámci projektu EDISON, který již několik let úspěšně probíhá na základních a středních školách České republiky pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC a MŠMT.

Tentokrát na naší škole hostovalo pět vysokoškolských studentů – tři dívky a dva mladí muži. Sophia Benlarabi z Maroka, Elif Yolcuoglu z Turecka, Banafsheh Cheraghi z Íránu, Samer Dababneh z Jordánska a Chirath Dharmasena ze Srí Lanky navštívili  SPŠS s cílem prezentovat své země v rámci výuky a v kontaktu se studenty zároveň získat povědomí o životě školy, města a regionu.

Multikulturní projekt  byl slavnostně zahájen v pondělí 9. 10.  Na úvodním setkání byli naši zahraniční hosté přivítáni  ve sborovně vedením školy za přítomnosti zástupce organizace AIESEC a organizačního týmu projektu z řad pedagogů a studentů a předběžně seznámeni s harmonogramem na celý týden. Následovala prohlídka školy, při které získali stážisté informace nejen o studijních oborech a předmětech, které se na  naší škole vyučují, ale i o školních a mimoškolních aktivitách studentů. Nahlédli i do samotné výuky jak teoretické tak praktické. Zaujaly je naše specializované odborné učebny a ocenili, že jsou pro ně po dobu jejich působení na škole k dispozici učebny s prezentační technikou, vyzdobené vlajkami a fotografiemi. V naší kuchyňce je každý den čekalo malé občerstvení a na uvítanou první den sladké překvapení s nápisem „Welcome“ od studentky Denisy Doležalové.

Studenti 1. – 3. ročníku naší školy v průběhu čtyř dnů postupně navštívili všechny učebny stážistů, aby se  v dvouhodinových a hodinových blocích prostřednictvím interaktivních prezentací v angličtině seznámili s historií, kulturou, tradicemi a způsobem života v Maroku, Turecku, Íránu, Jordánsku a na Srí-Lance. Již v době příprav jsme byli v očekávání, jací zahraniční stážisté k nám tentokrát zavítají.  Přemýšleli jsme spolu se studenty, co by je mohlo zajímat a jak jim pobyt u nás zpříjemnit. A tak společně navštívili ve Vlastivědném muzeu komentovanou prohlídku výstavy „Od kolébky k hrobu“, která jim přiblížila život  a tradice našeho regionu a na rozloučenou poslední den absolvovali plavbu po řece Moravě. Velký dík patří hostitelským rodinám, které poskytly zahraničním stážistům ubytování. Studenti František Mužný, Daniel Lón, Denisa Doležalová a Kateřina Langrová se o hosty po celou dobu vzorně starali a vymýšleli další aktivity, společné i individuální, jako např. paintbball, jízdu na koních, návštěvu moravské svatby apod. Odměnou za to jim jistě bylo intenzivní procvičení angličtiny a získání nových přátel.

Na závěr se přišla se zahraničními stážisty rozloučit paní ředitelka Ing. Martina Zahnášová a předala všem sponzorský dar firmy Nestlé – „ZORA“ Olomouc. Jsme rádi, že se Sophii, Elif, Ban, Samovi a Chirathovi u nás líbilo, chválili rovněž aktivitu a komunikativní dovednosti našich studentů.

Projekt EDISON nám opět umožnil nahlédnout do jiných zemí a jejich kultur a ukázal, jak pestrý a rozmanitý svět je a že je v něm stále co objevovat a poznávat.

Základní informace

Projekt EDISON vznikl jako první vzdělávací projekt svého druhu v AIESEC Česká republika. Tento projekt je zaměřený na žáky základních a středních škol.

V názvu EDISON má každé písmeno určitý význam:

E education (vzdělání)

D drive (nadšení, motivace)

I internationality (mezinárodní rozměr, rozsah)

S students (studenti)

O opportunity (příležitost)

N network (síť)

Dohromady nám tedy tato písmena představují základní myšlenku a cíl projektu. Což je to, aby žáci získali různé pohledy na sociální, kulturní ale i ekonomickou situaci jak ve vlastní zemi, tak i v zahraničí, a to prostřednictvím interakce s vysokoškolskými studenty z různých zemí světa. Kromě samotného poskytování informací žákům, tedy vzdělávání, se snaží poskytnout přímý kontakt s cizincem a zažít tak mezinárodní prostředí na půdě České republiky. Tento projekt můžeme i charakterizovat frází „studenti studentům“. Znamená to, že díky kontaktu s člověkem z jiné země, který je pouze o pár let starší, si děti získají kamarády a uvědomí si možnosti cestování či studia v zahraničí. Obecně si tak vytvoří síť kontaktů po celém světě a jsou si plně vědomi možností, který jim svět jako takový nabízí. Motivace k dosahování a zkoušení něčeho nového, následující tyto zážitky, je neopomenutelná.

Vize projektu

Tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

Prohlédněte si prezentaci našich hostů – zahraničních stážistů projektu Edison na podzim 2017.

Harmonogram

Fotogalerie