Projekt International Village ve Vysokých Tatrách

Projektu International Village ve Vysokých Tatrách, pořádanému za finanční podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce, se letos zúčastnilo 12 žáků naší školy. Jednalo se již o druhou účast naší školy v tomto projektu. Jeho celkový přínos lze letos stejně jako v loňském roce hodnotit jako velmi pozitivní.

Žáci nejprve ještě před odjezdem natočili video, ve kterém představili sebe a svou školy. Video bylo posláno ostatním účastíkům, umístěno na YouTube, a později během projektu promítáno na veřejné projekci.

Žáci dále vypracovali PowerPointovou prezentaci, v níž představili ostatním účastníkům svou zemi a kraj.

Vlastní projekt se odehrál ve dnech 19. až 25. června 2016. Žáci odjeli z Olomouce do Popradu vlakem a z Popradu do místa projektu nedaleko Staré Ľubovni je dopravil objednaný místní přepravce. Cesta zpět proběhla stejným způsobem.

Projekt byl organizován tak, že dopoledne probíhala skupinová výuka vedená rodilými mluvčími, a to tak, aby každá skupina byla národnostně co nejpestřejší. Projektu se účastnili žáci škol z Belgie, Nizozemska, Polska, Litvy, Lotyšska, Bulharska a Turecka.

Odpoledne se žáci věnovali volitelným zájmovým aktivitám, opět pod vedením rodilých mluvčí. Večer pak probíhaly různé společenské akce: promítání natočeného videa, PowerPointové prezentace, soutěžní kvízy, filmy v anglickém jazyce atp. Žáci měli zajištěný program od 8 hodin ráno do 10 hodin večer.

Jeden den pak byl věnován výletu do Slovenského ráje, kde žáci podnikli túru ze střediska Podlesok na vrchol Suchá Belá, následně na Kláštorisko a zpět.

Dorozumívacím jazykem během celého pobytu a v rámci všech aktivit byl anglický jazyk. Vzhledem k národnostní pestrosti byli žáci nuceni v tomto jazyce komunikovat velmi intenzivně, a to nejen během organizovaných aktivit, ale i v různých neformálních situacích ve volném čase.

Projekt lze z hlediska výuky a výchovy žáků hodnotit velmi pozitivně z několika hledisek:

  • žáci měli možnost se intenzivně věnovat anglickému jazyku, což mělo nejen pozitivní dopad na rozšíření jejich slovní zásoby a zlepšení různých komunikačních dovedností, ale zároveň si také ověřili, že jsou vůbec takové komunikace v cizím jazyce schopni a přestali se jí obávat.
  • navázali řadu přátelství a kontaktů
  • velmi zblízka se seznámili s kulturou hned několika zemí současně a ztratili řadu předsudků vůči jiným národnostem
  • získali další motivaci ke studiu cizího jazyka

Žáci naší školy byli během projektu za svůj přístup k výuce a práci velmi dobře hodnoceni jak organizátory, tak i samotnými jazykovými lektory. Oni sami zase vyjádřili velkou spokojenost s úrovní projektu i s kvalitou jazykové výuky. Z těchto důvodů se naše škola plánuje v příštím roce do projektu opět zapojit.

Jan Kameníček