Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v oblasti IZS

Učitelé se vzdělávají v oblasti integrovaného záchranného systému


Dne 9. 3. 2011 proběhl první seminář projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v OK v oblasti integrovaného záchranného systému, jehož nositelem je Střední zdravotní škola, Prostějov, Vápenická 3 (číslo projektu CZ.1.07/1.3.13/02.0020,http://www.projektzdravkapv.cz/). Projekt je určen v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků učitelům všech typů středních škol a gymnázií, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj, a stěžejním smyslem projektu je naučit pedagogy i jejich žáky hlavním zásadám zvládnutí první pomoci a záchrany člověka při mimořádných událostech. Ochrana člověka, jeho života a zdraví je jedním z velmi důležitých cílů nejen státní politiky, ale především všeho obyvatelstva, neboť ze zájmu obecného se v určitém okamžiku stává úkol osobní – zachránit lidský život, pomoci přežít v krizové situaci.

Školiteli jsou lidé v této oblasti nejzkušenější – lékaři Zdravotnické záchranné služby OK, členové Hasičského záchranného sboru OK a odborní učitelé SZŠ Prostějov, neboť právě oni jsou zárukou profesionality v praktické výuce, jak a jakým způsobem je možno zachránit lidský život, poskytnout první pomoc či spolupracovat se složkami Integrovaného záchranného systému při prevenci i výskytu nenadálých krizových situací.

Celkem proběhnou tři semináře, v celkovém počtu 18 hodin. Semináře připraví účastníky na většinu situací, kdy jde o záchranu zdraví nebo dokonce lidského života ať už to jsou běžné úrazy, autonehody nebo pomoc lidem dlouhodobě nemocným. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Datum zahájení realizace projektu: 1. března 2010, Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2012