Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci  zahájila v srpnu 2012 dvouletý projekt s názvem „Výuka moderně” s registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0205, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tímto se zapojila do výzvy EU peníze středním školám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným využíváním nových metodických pomůcek za využití digitálních technologií a individualizací výuky. Do realizace projektu jsou zapojeni pedagogičtí pracovníci, primární cílovou skupinou jsou žáci školy.

V souladu se Školním vzdělávacím programem školy budou realizovány následující aktivity:

I. Čtenářská a informační gramotnost
III. Využití ICT
VI. Finanční gramotnost

Hlavní změnou, které se realizací projektu dosáhne, je modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dále inovace digitálních učebních  materiálů,  a tím i inovace výuky ve výuce společensko-vědních předmětů (český jazyk, anglický jazyk, dějepis), přírodovědných předmětů (matematika, ekologická výchova a chemie) a odborných předmětů (ekonomika, informační a komunikační technologie).

plakát k projektu

Digitální Učební Materiály