Zkvalitnění kompetencí pedagogů

Odborní pedagogičtí pracovníci naší školy se zapojili do projektu „Zkvalitnění kompetencí pedagogických pracovníků strojírenských středních škol prostřednictvím praktického vzdělávání” (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.45/01.0020) , jehož realizátorem je vyškovská firma PMVIA s.r.o., Průmyslová 591/1, Vyškov.

Projekt je zaměřen na zvýšení a zkvalitnění odborných kompetencí pedagogických pracovníků působících na odborných školách strojírenského zaměření na území Olomouckého kraje prostřednictvím DVPP, konkrétně realizací série odborných školení v oblasti metrologie, logistického procesu ve strojírenské výrobě, informačních systémů ve strojírenské výrobě a jakosti ve strojírenství.

Ke klíčovým aktivitám projektu patří realizace kurzů v daných oblastí, jejichž výstupem budou čtyři akreditované kurzy MŠMT. V průběhu projektu se také konají dva workshopy za účasti našich pedagogických pracovníků, specialistů z praxe a odborníků ze strojírenských firem.

Naši pedagogové získávají nejen nové teoretické znalosti, ale především praktické zkušenosti, které budou následně aplikovány do výuky. Jejich vzdělávání je realizováno prezenční formou s e-learningovou podporou.

Více informací naleznete na: www.pmvia.eu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.