Školní kolo soutěže z ruského jazyka

 
1. místo:
Denisa Doležalová, 1. A: prezentace «Русский балет»
Kateřina Langrová, 1. B: prezentace «Православие»

2.místo:
Jakub Pospíšil, 2. B: prezentace «Исследование космоса»
Eduard Hrtoň, 3. B: prezentace «Холодная война»

3.místo:
David Indruch, 2.B: prezentace «Михаил Калашников»
Filip Hlavica, 2.A: prezentace «Александр Сергеевич Пушкин»

13. května 2016 se uskutečnilo finále školního kola soutěže v ruském jazyce o nejlepší prezentaci v PowerPointu z ruských reálií. Všichni žáci 1.–3. ročníku a dobrovolníci ze 4. ročníku prezentovali vybraná témata průběžně v hodinách ruského jazyka. Nejzdařilejší prezentace z jednotlivých tříd, na jejichž hodnocení se žáci dle předem daných kritérií sami podíleli, postoupily do finále. Cílem soutěže bylo naučit se vyhledávat, třídit, a přehledně zpracovat základní fakta k vybranému tématu z ruskojazyčných zdrojů a srozumitelně, stručně a jazykově správně zvolené téma např. z oblasti kultury, literatury, politiky, ekonomiky, vědy a techniky prezentovat.

Vítězům soutěže blahopřejeme.

Mgr. Vladislava Heglasová

IMG_1582 IMG_1571