Soutěž F1 ve školách: Tým EVO RACING z SPŠS obsadil 4. místo v celostátním finále!

Tým EVO RACING, zleva Martin Králíček, Zdeněk Ošťádal, Lukáš Höpfler, Petr Balčirák, Mikuláš Ingriš, Ján Chládek

V sobotu 22. března a v neděli 23. dubna 2017 se v Praze v prostorách Národního technického muzea uskutečnilo celostátní finále soutěže F1 ve školách. Náročná kritéria soutěže splnilo v republice jen několik týmů a jedním z těch, kteří získali právo účasti byl i tým EVO RACING, který tvořili žáci naší školy – Ján Chládek ze 3.A, Mikuláš Ingriš a Martin Králíček ze 3.B, Petr Balčirák, Lukáš Höpfler a Zdeněk Ošťádal ze 2.B. Soutěž je celoroční, byla zahájena na podzim 2016 a nyní vyvrcholila celostátním finále nejúspěšnějších týmů. Soutěž doplnil i jeden tým z Polska.

Podstata soutěže spočívá ve vytvoření modelu v CAD programu včetně počítačové analýzy proudění, vytvoření postupu obrábění v CAM programu a následném obrobení na NC stroji. Následuje povrchová a grafická úprava, tvorba technické dokumentace a prezentačních materiálů. Při soutěži se hodnotí prezentace týmu, zajištění potřebných materiálů, technické řešení a také rychlost soutěžního modelu na závodní dráze a reakce pilota. Týmy musí také zajistit od sponzorů dostatek prostředků, aby mohly splnit požadovaná kritéria a soutěže se zúčastnit. Autíčka jsou poháněna bombičkou se stlačeným oxidem uhličitým a měřený úsek 20 metrů po odečtení reakčního času pilota ujedou za 1,1 až 1,3 sekundy.

Po přihlášení do soutěže vymodeloval tým návrh, který vycházel z úspěšné koncepce našich předchozích týmů. Krátce po vyhlášení soutěže však byla zveřejněna nová technická pravidla a bylo jasné, že vůz musíme zcela přepracovat. Následovala dlouhá a náročná cesta hledání tvaru a vytvoření optimálních dat pro obrábění a následné vyrobení závodního vozu. Toto se nakonec s velkým vypětím podařilo, ale časová ztráta se projevila v plnění dalších kritérií. Závěrečné dny a hodiny před soutěží byly hektické.

Po příkladném bojovém výkonu tým vybojoval velmi pěkné 4. místo.

Radami při plnění úkolů přispěli v závěru i dílenští učitelé a za to jim patří poděkování. Největší poděkování však patří sponzorům, bez nichž bychom se soutěže nemohli zúčastnit.

Sponzorskými příspěvky pomohly týmu k účasti firmy:

  • Koyo Bearings
  • Kovoobrábění Vraštil
  • PANAV, a.s.
  • DGF a.s.

Všichni účastníci si odnesli nejen pěkné zážitky, ale především spoustu zkušeností a uvědomili si, že chtějí-li v životě něčeho dosáhnout, musí jít za svým cílem naplno, vytrvale, týmově spolupracovat, nepodceňovat soupeře a poučit se z chyb.