Středy patřily knihovnám

V září a říjnu se vypravily všechny naše první ročníky na knihovnickou hodinu do Městské knihovny Olomouce na náměstí Republiky. Exkurze vždy trvala 60minut a byla rozdělena do několika částí. První byla úvodní spojená s interakcí mezi přednášejícím a našimi studenty. Druhá probíhala v přednáškovém sále či v počítačové místnosti a týkala se vnitřního chodu knihovny. Třetí část se uskutečnila formou skupinové práce přímo ve výpůjčním oddělení knihovny. Na závěr měli studenti rovněž možnost si zaplatit členství v knihovně a někteří si již plni nadšení zapůjčili první povinnou četbu 🙂

Na snímcích třída 1. A a 1. B.