Strojaři vybojovali 3. místo v debatní soutěži

Dne 6. dubna 2018 si odnesl tým STROJAŘI ve složení Vítek Minx a Ondřej Brhlík, oba z 2.C, bronzovou medaili z regionální debatní soutěže v DDM Olomouc, kterou pořádala Česká debatní společnost. Napínavý, rychlý a zábavný formát Verbattle si studenti osvojili v soustavné přípravě v debatním kroužku.

Soutěžní teze zněly:

„Měli bychom zavést povinnou praktickou výuku na základních školách.“

„Měli bychom zakázat marketing zaměřený na děti.“

„Měla by vzniknout nadnárodní korporace sponzorovaná všemi státy za účelem vyčištění moře od plastů.“

Výkony týmů hodnotila odborná tříčlenná komise, která přiznala našim studentům 3. pozici na stupínku vítězů. Týmu STROJAŘI se tak podařilo porazit 21 převážně gymnaziálních týmů a uspět ve velké konkurenci. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Renata Provázková