Strojaři ze 3. B v Praze

Dne 10. 12. 2021 se třída 3. B zúčastnila exkurze do Národně technického muzea v Praze. V rámci projektu Inkluze s NTM čekal na žáky ráno před školou autobus a před polednem jsme dorazili do mrazivé prosluněné Prahy. Využili jsme dobré viditelnosti a před samotným programem jsme se pokochali krásným výhledem na město z Letenských sadů. Program v muzeu byl nabitý, třída se rozdělila na dvě skupiny a absolvovala výuku v odborných učebnách zaměřenou na spalovací motory, stroje a mechanismy, dále expozici hutnictví a hornictví s prohlídkou rudného a uhelného dolu a na závěr prohlídku atraktivní Dopravní haly NTM. Někteří žáci využili pauzu na oběd i k rychlé prohlídce expozice Technika v domácnosti. Čas plynul rychle a někteří studenti vyjádřili názor, že by v Dopravní hale vydrželi i déle. Čekal nás však rychlý přesun metrem na Staroměstské náměstí a procházka vánoční podvečerní Prahou. Věčný společník strojařů hlad se opět ozval, a tak žáci dostali krátký rozchod na Václavském náměstí. Několik stručných historických informací, prohlídka nově zrekonstruované secesní Fantovy kavárny na Hlavním nádraží v Praze a následoval odjezd autobusem domů. „Bylo to super a děkujeme, “ lakonické a výstižné vyjádření kluků při rozchodu potvrdilo, že se jednodenní „výlet“ do Prahy vydařil.

Marta Skopalíková