Student SPŠS zvolen novým hejtmanem ZMOK

 

Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje – ZMOK vystupuje od roku 2003 jako poradní orgán Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jeho cílem je vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže z Olomouckého kraje s představiteli samosprávy Olomouckého kraje, prezentovat zájmy dětí   a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu, kultury a využití volného času. Členy ZMOK jsou zástupci středních škol v Olomouckém kraji, za každou školu jeden. Mandát člena ZMOK mohou studenti získat na každoročních doplňovacích volbách. Nejvyšším představitelem ZMOK je hejtman. Na činnost zastupitelstva dohlíží garant, který je členem Rady Olomouckého kraje.

Zástupce Střední průmyslové školy strojnické Olomouc Jaroslav Zavadil působí v ZMOK druhým rokem. Na začátku března kandidoval na mimořádných volbách úspěšně na post hejtmana. Jeho úkolem je zajistit celkový chod ZMOK dle stanov určených Zastupitelstvem Olomouckého kraje a dohlížet na něho. Mezi další povinnosti hejtmana patří např. seznamování veřejnosti s cíli zastupitelstva, zastupování ZMOK v médiích, zabezpečení jednání ZMOK. Svou schopnost sebevědomého a zároveň kultivovaného projevu prokázal J. Zavadil při oslavách 65. výročí školy spojených se slavnostním otevřením Centra vzdělávaní při SPŠS Olomouc, kdy se při návštěvě hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila setkali na půdě školy hned dva hejtmani.

A jaké jsou osobní vize Jaroslava Zavadila ve funkci hejtmana ZMOK? „Mou vizí je zabezpečit plynulý chod zastupitelstva a jeho další propagaci. Dále se chci postarat o vyšší formu participace a spolupráce se Zastupitelstvem Olomouckého kraje a městskými zastupitelstvy v kraji. I když je tento post velice časově náročný, mohu říct, že mě baví a nelituji zmeškané výuky či obětovaného volného času.“

Marta Skopalíková