Strojírenství – průmyslový design

 

23-41-M/01 – Strojírenství

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Příprava studentů je zaměřena na modernizaci strojírenství, zavádění automatizace ve výrobě, design a počítačem podporovaný návrh, konstrukci a výrobu. Větší část výuky je věnována výpočetní technice používané v moderní technologické, konstrukční a technickoekonomické praxi.

Strojírenství – Průmyslový design

Příprava studentů je zaměřena na informační technologie a jejich využití v oblasti počítačové podpory návrhu (CAD), konstukce (CAE), výroby (CAM) a na průmyslový design, ECOdesign, mechaniku, části a mechanismy strojů, výrobní technologie, zavádění automatizace do výroby, kontroly a montáže a na speciální technologie jako je např. 3D tisk a 3D skenování.

Žáci mohou získat mezinárodně uznávané certifikáty z oblasti počítačové podpory návrhu (2D a 3D CAD) – mezinárodně uznávané certifikáty z oblasti designu (3Ds MAX Design) – certifikační zkoušku Autodesk v oblasti 3D strojírenských řešení (úroveň Certified Associate a Certified Professional) v některém z certifikačních středisek Autodesk, na kterou jsou během výuky připravováni

Obor je zaměřen na průmyslový design a ECOdesign což jsou dnes velmi hlídané oblasti při návrhu nových výrobků a absolventi se tak mohou uplatnit i jako designéři. – škola disponuje nejmodernějšími technologiemi v oblasti počítačové podpory (CAx): software firmy Autodesk (např. AutoCAD, Autodesk Inventor, 3Ds MAX Design…), polohovací zařízení pro CAD systémy (3D mouse), CLOUD systémy (CAD systémy pracující na vzdálených výkonných serverech)

Úspěšný absolvent je také vybaven znalostí dvou cizích jazyků. K anglickému jazyku si žák v 1. ročníku studia vybírá druhý cizí jazyk, německý nebo ruský.

 

Ročníkový učební plán

obor: Strojírenství, zaměření: Průmyslový design (2018/19 – 2021/22)

 

 

Vzdělávací okruhy 1 2 3 4 ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 22 18 15 16 71
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk II 2 2 1 1 6
Ruský jazyk II (2) (2) (1) (1) (6)
Cizojazyčná konverzace (Anglická konverzace) 2 2
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2
Základy ekologie 1 1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 1 2 3
Ekonomika 2 1 3
Odborné vzdělávací předměty 13 17 16 16 62
Mechanika 2 2 4
Technické kreslení 3 3
Technické materiály 2 2
Počítačové navrhování a konstruování 3 3 2 8
Strojírenská technologie 2 2 2 6
Praxe 3 3 3 9
Výtvarná příprava 2 2 4
Modelování 2 2
Průmyslový design 2 2 4
Základy metrologie 2 2
Technologické systémy CAM 2 2 4
Stavba a provoz strojů 3 2 3 8
Elektrotechnika 1 2/1,1 3
Automatizace 2 2
Zpracování ročníkové práce 1 1
Celkem 35 35 31 32 133

 

 

Profil absolventa

Absolventi studijního oboru jsou připraveni vykonávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, dobře se uplatní v podnikání nebo v náročných vysoce kvalifikovaných dělnických profesích. Studium tohoto oboru je dobrou přípravou pro studium na technických vysokých školách (zejména na strojních fakultách). Škola v oboru strojírenství spolupracuje se silnými partnery v regionu, kde studenti mohou absolvovat povinné souvislé praxe již během studia.