Strojírenství – řízení a kontrola kvality

 

23-41-M/01 – Strojírenství

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání, které je rozšířené o znalosti z oblasti ekonomie, marketingu, managementu, norem ISO a TQM.

Strojírenství – řízení a kontrola kvality

Studijní obor zaměřený na řízení a kontrolu kvality je určen pro uchazeče, kteří mají zájem o problematiku kontroly kvality, ISO normy a podnikání ve strojírenském oboru. V průběhu studia se klade důraz na zvládnutí základních principů Total Quality Managementu a kontroly jakosti. Studenti si osvojí problematiku ISO norem, postupů certifikace procesů podnikové činnosti, a to v závislosti na znalostech ekonomie, marketingu a managementu. Studenti si volí od 1. ročníku druhý cizí jazyk (německý nebo ruský).

Ročníkový učební plán

obor: Strojírenství, zaměření: Řízení a kontrola kvality

 

Vzdělávací okruhy 1 2 3 4 ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 24 19 14 17 74
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk II 2 2 1 1 6
Ruský jazyk II (2) (2) (1) (1) (6)
Cizojazyčná konverzace (Anglická konverzace) 1 1
Dějepis 2 2
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2
Základy ekologie 1 1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 1 2 3
Ekonomika 2 1 1 2 6
Odborné vzdělávací předměty 11 16 17 15 59
Mechanika 2 2 4
Technické kreslení 3 3
Technické materiály 2 2
Konstrukční systémy CAD 2 1 3
Strojírenská technologie 2 2 2 6
Praxe 3 3 3 2 11
Kontrola, měření a metrologie 2 3 5
Technologické systémy CAM 2 2
Stavba a provoz strojů 3 2 3 8
Elektrotechnika 1 2/1,1 3
Automatizace 2 2
Strojírenská technologie a cvičení 1 1
Řízení jakosti 2 2 4
Marketing 2 2
Management 2 2
Zpracování ročníkové práce 1 1
Celkem 35 35 31 32 133

 

 

Profil absolventa

Absolvent oboru Strojírenství se zaměřením na řízení a kontrolu kvality má základní strojírenské vzdělání, může nastoupit v různých strojírenských firmách jako technik se znalostí konstruování, provozu a technologií nebo sám podnikat v oboru. Nalezne uplatnění v obchodním, výrobním podniku se zavedeným systémem řízení kvality a evropských norem kvality na výrobky. Může pracovat ve firmách na pozicích, kde je nezbytné využití výhody orientace firmy na zákazníka, zpracování ideálního postupu operací a jejich zaznamenávání do příručky kvality. Také může pokračovat ve studiu na vysoké škole.