Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z německého jazyka

Dálkové studium

– Osobní charakteristika
– Rodina
– Domov a bydlení
– Každodenní život
– Vzdělávání
– Volný čas
– Mezilidské vztahy
– Cestování a doprava
– Zdraví a hygiena
– Stravování
– Nakupování
– Práce a povolání
– Služby
– Společnost
– Člověk a příroda
– Česká republika
– Německy mluvící země
– Praha, Olomouc
– Věda a technika
– Strojírenství
– Persönliche Charakteristik
– Familie
– Heim und Wohnen
– Tägliches Leben
– Bildung
– Freizeit
– Menschliche Beziehungen
– Reisen und Verkehr
– Gesundheit und Hygiene
– Essen und Trinken
– Einkäufe
– Arbeit und Berufe
– Dienstleistungen
– Gesellschaft
– Mensch und Natur
– Tschechische Republik
– Deutschsprachige Länder
– Prag, Olmütz
– Wissenschaft und Technik
– Мaschinenbau

 
Tematické okruhy byly schváleny dne 25. srpna 2016