Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce z ruského jazyka

 
Dálkové studium

– Osobní charakteristika
– Rodina
– Domov a bydlení
– Každodenní život
– Vzdělávání
– Volný čas
– Mezilidské vztahy
– Cestování a doprava
– Zdraví a hygiena
– Stravování
– Nakupování
– Práce a povolání
– Služby
– Společnost
– Člověk a příroda
– Česká republika
– Ruská federace
– Praha, Olomouc
– Věda a technika
– Strojírenství
– Личная характеристика
– Семья
– Родной дом и жильё
– Ежедневная жизнь
– Образование
– Свободное время
– Отношения между людьми
– Путешествие и транспорт
– Здоровье и гигиена
– Питание
– Покупки
– Работа и профессия
– Услуги
– Общество
– Человек и природа
– Чешская Республика
– Российская Федерация
– Прага, Оломоуц
– Наука и техника
– Машиностроение

 
Tematické okruhy byly schváleny dne 25. srpna 2016