The Netherlands 2008

The Netherlands 2008


Ve spolupráci se SPŠE a VOŠ Olomouc, pořádala naše škola projekt s Christelijk Lyceum Veenendaal (Nizozemí) naplánovanou do dvou etap:

6. – 12. dubna 2008 proběhlo první společné setkání v Olomouci, během něhož jsme se snažili přiblížit holandským žákům a vyučujícím českou kulturu, památky, školství,… Holandští žáci byli ubytováni v českých rodinách a kromě výuky na SPŠS navštívili spolu s našimi žáky spoustu zajímavých míst, např. olomouckou radnici, pivovar v Litovli, hrad Bouzov, Punkevní jeskyně a propast Macochu, Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, hrad Špilberk v Brně atd. Žáci navázali nové, vzájemně inspirativní kontakty, seznámili se s jazykem, kulturou a reáliemi partnerského města. Dále si zvýšili flexibilitu v používání cizích jazyků a přirozenou formou odstranili ostych či případné bariéry.

1. – 7. června 2008 proběhl výjezd našich studentů do Veenendaalu v Nizozemí. Žáci dostali možnost aktivně se zapojit do výuky v odlišném školském systému, a to na základě vzdělávacích postupů typických pro danou zemi. Mimo jiné poznávali známá nizozemská města jako např. Amsterdaam, Kinderdijk (UNESCO), Naarden, Haag, navštívili sýrovou farmu, větrný mlýn, výrobnu dřeváku, atd.

Tohoto projektu se zúčastnilo 10 žáků naší školy a nabídl jim neopakovatelnou příležitost získávat nové zkušenosti nejenom po stránce jazykové, ale i na poli osobních zážitků a nových otevřených obzorů. Samotný pobyt v cizí zemi jim pak umožnil skvělou možnost seznámit se zcela odlišnou mentalitou, společností a kulturou.