Zákaz prodeje nikotinových sáčků osobám mladší 18-ti let

Obchodníci nebudou smět pod hrozbou peněžitého postihu prodávat nikotinové sáčky dětem. Legálně budou tyto výrobky dostupné jen osobám starším 18 let. Omezení přinese novela zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Prodejci pak dostanou tříměsíční lhůtu na to, aby se regulaci prodeje nikotinových sáčků přizpůsobili.

Novela zavede pro prodej nikotinových sáčků stejná omezení, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení pravidel by fyzické osoby mohly podle závažnosti přestupku dostat pokutu až 150 000 korun, firmám by hrozil až milionový postih.

Zcela zakázán bude prodej nikotinových sáčků například ve zdravotnických zařízeních, ve školách a na akcích pro děti.

„Nikotinový sáček se stává fenoménem zejména mladé generace, a to navzdory skutečnosti, kterou potvrzují i lékaři a adiktologové, že riziko vzniku závislosti na nikotinu je obrovské u kohokoli, tím spíše u dětí a mladistvých,“ zdůvodnili tvůrci novely omezení prodeje. Závislost na nikotinu vzniká v případě těchto výrobků rychleji než u klasických cigaret.

Rizika užívání nikotinových sáčků

Nikotinové sáčky jsou poslední dobou často probíraným tématem mezi odborníky i laickou veřejností. Jedná se o malé bílé sáčky vyrobené z propustných viskózových vláken, které mimo jiné obsahují nikotin, celulózu, konzervační látky a především sladidla poskytující velký výběr příchutí (Robichaud, Seidenberg & Byron, 2019). Od těchto příchutí se odvíjí vzhled obalu, který láká nejenom dospělé konzumenty, ale převážně děti a mladistvé. Obalem nikotinových sáčků je nejčastěji kovová krabička, která velikostí i tvarem připomíná hokejový puk a je přebalena barevnou etiketou. Přebalová grafika ilustruje příchuť sáčků a právě její vizuální přitažlivost je jedním z důvodů proč je produkt atraktivní pro mladé konzumenty. Příchutě nikotinových sáčků se podobají příchuti žvýkaček – ovocné, sladkokyselé, pálivé, mentolové, ale také například příchuti energetického nápoje nebo jiných sladkých, či alkoholických nápojů.

Stejně tak jako jsou nikotinové sáčky k dostání v různých chuťových variantách, produkt se dále může lišit i obsahem nikotinu – jeho „silou“. Obsah nikotinu v 1 sáčku se může pohybovat v rozmezí 5 – 50 mg. Pro porovnání lze například uvést, že v jedné cigaretě je 10 – 15 mg nikotinu. Do těla se však z jedné cigarety dostane přibližně 1–3  mg. Zbylé množství nikotinu se spálí s hořením cigarety a do oběhové soustavy se nedostane (Widysanto, Combest & Dhakal, 2022). V případě sáčků se nikotin vstřebává skrze sliznici v ústech, čímž je ztrátovost nikotinu eliminována. Sáčky se vkládají pod horní či spodní ret a v ústech se nechávají přibližně po dobu 30minut.

Koncentrace nikotinu je v nikotinových sáčcích vyšší než u tabákových výrobků. To přináší svá rizika v podobě vzniku závislosti, předávkování nebo otravy organismu. Příznaky předávkování nikotinem jsou: neklid, nervozita, úzkost, třes končetin, hypertenze, bolest hlavy, ale také například nevolnost, zvýšené slinění a zvracení. V případě otravy organismu dochází k celkovému útlumu, poruchám vědomí a v ojedinělých případech může dojít až ke smrti. Další rizika vycházejí ze spolknutí sáčku nebo z kombinace nikotinu a jiných návykových látek (Widysanto, Combest & Dhakal, 2022).

Na rozdíl od kouření tabáku se nehořlavé nikotinové výrobky prezentují jako méně škodlivé alternativy cigaret a mezi dětmi a dospívajícími se stávají stále oblíbenější. Odrážejí to i marketingové strategie prodejců nikotinových sáčků zdůrazňující výhody užívání, které jsou líbivé především pro mladistvé konzumenty – možnost užití kdekoliv a kdykoliv bez potřeby dalšího zařízení či doplňkového vybavení, možnost nákupu přes internet, výhodné ceny při nákupu většího množství (Robichaud, Seidenberg & Byron, 2019).

Rizika nikotinových sáčků jsou dle dostupných studií ve srovnání s orálním tabákem nebo s kouřením cigaret minimální, nicméně u dětí a mladistvých je potřeba přihlížet k tomu, že účinky nikotinu na lidský organismus jsou zčásti neurotoxické a mohou ovlivnit vývoj nervové soustavy, především pak mozku (Bishop a kol., 2020; Azzopardi a kol., 2021).

V České republice se nikotinové sáčky objevily na trhu od roku 2019. Jejich regulace se však vyvíjí velice pomalu. Důvodem je, že prodávané sáčky sice obsahují nikotin, ale neobsahují tabák. Z tohoto důvodu stojí z pohledu legislativy mimo regulaci spojenou s tabákovými výrobky. Zásadním problémem je především absence omezení věku kupujícího a možnost nabízení vzorků zdarma společně s propagací produktu v reklamních kampaních. Dostupnost nikotinových sáčků s návykovou potencí byla dlouhou dobu pro děti a mladistvé takřka bez omezení (Zvolská, 2021). Od května roku 2022 dochází k drobným změnám, které vychází z novely zákona 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. Dále probíhají změny a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Změny stanovují podmínky pro výrobce, dovozce, prodejce, ale i distributory nikotinových sáčků. Tyto změny jsou nyní téměř srovnatelné s podmínkami a sankcemi pro tabákové výrobky (Zákon č.110/1997 Sb., 2021).

Popularita nikotinových sáčků u mladistvých vyplývá i ze statistik Státního zdravotnického ústavu. Ve věku v rozmezí 15 až 24 let užívá nikotinové sáčky až 6,6 % Čechů. U osob mladších 15 let dosud nejsou dostupná data, ale dá se očekávat, že zájem bude podobný jako u starší věkové kategorie (Hrzalová, 2022).

V adiktologické ambulanci pro děti a mladistvé zaznamenáváme vzrůstající počet klientů, kteří nikotinové sáčky užívají. Nejčastěji přicházejí na doporučení rodičů a jejich povědomí o rizicích spojených s užíváním výrobku je minimální. Mnohdy jen prezentují své subjektivní názory, že nikotinové sáčky nejsou nebezpečné tolik jako tabákové výrobky a že sáčky užívají z důvodu jejich příchuti. V ojedinělých případech hovoří o užívání ve snaze odbourávání stresu.

V případě, že rodiče zaznamenají užívání nikotinových sáčků u svého dítěte, je potřeba situaci začít řešit co nejdříve. Prvním krokem je s dítětem o nikotinových sáčcích otevřeně hovořit. Tento rozhovor by měl vycházet z bezpečného a důvěrného prostředí, kde se dítě nebojí „jít s pravdou ven“. V rámci rozhovoru může rodič mapovat kontext užívání – kde a kdy k němu dochází, jak se k tomu staví okolí (vrstevníci), v jakém množství sáčky užívá, zda je dokáže přestat užívat, atd.. Následně se rodič může pokusit vysvětlit rizika a negativní důsledky konzumace nikotinových sáčků a nabídnout pomoc s ukončením jejich užívání. Čemu by se rodič měl naopak vyhnout jsou zákazy, výhružky a zastrašování. V případě, že nebude tento rozhovor dostačující nebo v případě přetrvání problému, je možnost se obrátit na adiktologickou ambulanci pro děti a mladistvé, kde situaci pomůže řešit odborník.

Článek o rizicích nikotinových sáčcích převzat z prevcentrum.cz.