Aktuality

Organizace školního roku 2016/2017


Komisionální zkoušky 29. 8. – 30. 8. 2016
Začátek školního roku denní studium 1. září 2016
Začátek školního roku dálkové a zkrácené studium 12. září 2016
Konec I. pololetí 31. ledna 2017
Začátek II. pololetí 1. února 2017
Konec II. pololetí 30. června 2017
Termín pro přijímání přihlášek do denní formy vzdělávání 1. 3. 2017
Termín pro přijímání přihlášek do dálkové formy vzdělávání 1. 3. 2017
Přijímací řízení do 1. ročníků- denní forma 12. 4., 19. 4. 2017
Přijímací řízení do 1. ročníku- dálková forma 22. 4. 2017

Prázdniny pro školní rok 2016/2017

Podzimní 26. 10. – 27. 10. 2016
Vánoční 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Pololetní 3. 2. 2017
Jarní 27. 2. – 5. 3. 2017
Velikonoční 13. 4. 2017
Hlavní letní 1. 7. – 1. 9. 2017

Třídní schůzky

středa 9. 11. 2016
středa 4. 1. 2017
středa 5. 4. 2017

Klasifikační porady

středa 9. 11. 2016
pondělí 26. 1. 2017
středa 5. 4. 2017
čtvrtek 27. 4. 2016 (klasifikační porada 4. A, 4. B)
čtvrtek 27. 4. 2016 (klasifikační porada 3. D, 2. E)
pondělí 26. 6. 2016

Maturitní zkoušky

opravné maturitní zkoušky – podzimní termín 1. 9. – 12. 9. 2016
praktické zkoušky pro denní studium 19. 4. – 20. 4. 2017
praktické zkoušky pro dálkové studium 21. 4. 2017
ústní a profilové zkoušky před zkušební maturitní komisí 22. 5. – 8. 6. 2017
odevzdání závěrečné maturitní práce 27. 4. 2017

Vysvědčení pro školní rok 2016/2017

za 1. pololetí 31. 1. 2017
za 2. pololetí 30. 6. 2017

Dny otevřených dveří

středa, čtvrtek 23. a 24. 11. 2016
sobota 10. 12. 2016
středa 11. 1. 2017
výukový den 2. 2. 2017

Scholaris, Burzy práce a vzdělávání

Scholaris 23.11-24.11.2016
Burza práce a vzdělávání Olomouc 20. 9. 2016
Burza práce a vzdělávání Prostějov 22 .9. 2016
Burza práce a vzdělávání Přerov 6. 10. 2016
Burza práce a vzdělávání Šumperk 13. 10. 2016
Burza práce a vzdělávání Jeseník 19. 10. 2016

Plesy, kurzy, zájezdy, mimoškolní aktivity

Adaptační kurz 5. 9. – 7. 9. 2016
Pasování do řad strojařů 1. ročník 27. 9. 2016
Literárně-poznávací Praha 14. – 16. 9. 2016
strojírenský veletrh – Brno 3. 10. – 7. 10. 2016
Prodej vánočních punčů pro ranou péči 9.12.2016
maturitní ples, Výstaviště Flora, pavilon A 28. 1. 2017
LVVZ Barborka 23. 1. – 27. 1. 2017
LVVZ Barborka 13. 3. – 17. 3. 2017
provozní praxe 2. ročníků 31. 10. – 11. 11. 2016
provozní praxe 3. ročníků 22. 5. – 2. 6. 2017
slavnostní předávání mat. vysvědčení 14. 6. 2017
výlety 27. 6 – 28. 6. 2017
Výběrový lyžařský zájezd prosinec
sportovně – turistický kurz červen

Státní svátky České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Velký pátek 14. duben
Velikonoční pondělí 17. duben
Svátek práce 1. květen
8. květen – Den vítězství 8. květen
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. červenec
Den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec
Den české státnosti 28. září
Den vzniku samostatného československého státu 28. říjen
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad
Štědrý den 24. prosinec
1. Svátek vánoční 25. prosinec
2. Svátek vánoční 26. prosinec

Významné dny České republiky

Den obnovy samostatného českého státu 1. leden
Den památky obětem holokaustu 27. leden
Mezinárodní den žen 8. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 12. březen
Ukliďme svět 18. březen
Světový den štěstí 20. březen
Světový den vody 22. březen
Den učitelů 28. březen
Světový den zdraví 7. duben
Den Země 22. duben
Světový den svobody tisku 3. květen
Květnové povstání českého lidu 5. květen
Mezinárodní den rodiny 15. květen
Mezinárodní den dětí 1. červen
Mezinárodní den poškozených očkováním 3. červen
Světový den životního prostředí 5. červen
Světový den dárců krve 14. červen
Den politických vězňů 27. červen
Světový den správců počítačových sítí 10. červenec
Světový den boje za zákaz jaderných zbraní 6. srpen
Světový den míru 1. září
Evropský den bez aut 22. září
Světový den vegetariánství 1. říjen
Světový den výživy 16. říjen
Den OSN 24. říjen
Den UNICEF 31. říjen
Den válečných veteránů 11. listopad
Světový den diabetu 14. listopad
Mezinárodní den tolerance 16. listopad
Světový den dětí 20. listopad
Světový den boje proti AIDS 1. prosinec
Den lidských práv 10. prosinec
Světový den dětství 11. prosinec

 

Stránky aktualizovány 1.8.2017 @ 12:46