Charitativní sbírka „SPŠS Olomouc pomáhá Ukrajině!“

Všichni sledujeme situaci na Ukrajině, která dramaticky eskalovala. Ukrajina, země nám v mnohém blízká, potřebuje naši pomoc a tato pomoc je stále aktuální a naléhavá.

Naše škola se rozhodla také zapojit do této pomoci. Organizujeme charitativní akci s názvem „SPŠS Olomouc pomáhá Ukrajině!“ Vyzýváme všechny, kterým také není lhostejná situace na Ukrajině, aby přispěli jakoukoliv peněžitou částkou. Poté, co vybereme finanční prostředky, spojíme se s Krajským asistenčním centrem v Olomouci, které pomoc koordinuje, a na základě domluvy s nimi za vybrané prostředky nakoupíme pro uprchlíky věci, které potřebují. Prostředky tedy použijeme na humanitární pomoc obětem ozbrojeného konfliktu, lidem na útěku, uprchlíkům, na ochranu ohrožených rodin a jednotlivců. Charitativní akce bude probíhat do středy 30. 3. 2022.

Vyučující, kteří chtějí přispět, donesou finanční dar do kanceláře školy. Sbírku za jednotlivé třídy koordinuje třídní učitel.

Věřím, že i naše škola díky zakoupeným věcem pomůže zlepšit těžkou situaci válečným uprchlíkům.

Mgr. Karel Neumann

ředitel školy