Chemie na Pevnosti poznání

Žáci prvních ročníků tříd 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E se zúčastnili ve dnech 2.12., 3.12., 9.12., 10.12. 2021 vzdělávacího programu chemie na Pevnosti poznání. V rámci tohoto programu si vyzkoušeli práci v laboratoři a připravili přísadu do koupele. Svůj výrobek si mohli odnést domů jako inspiraci pro tvoření z běžně dostupných surovin.