Zpracování plastů

32-41-M/01 – Zpracování usní, plastů a pryže

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní technické vzdělání nejen pro oblast strojírenství, ale nově i pro oblast dynamicky se rozvíjejících oborů zaměřených na zpracování plastů a pryže.

Zpracování usní, plastů a pryže – zpracování plastů

V tomto zaměření je hlavní důraz kladen na problematiku plastikářské a gumárenské výroby s důrazem na technickou přípravu výroby v oblasti technologie, materiálů, konstrukce výrobků a konstrukce forem. Ve výuce se maximálně využívá CAD/CAM systémů provázaných s praktickou činností v dílnách i ve spolupracujících firmách, jako je Hella Autotechnik Mohelnice, MUBEA Prostějov, Miele technika Uničov nebo United Polymers Hranice. Nový obor je podporován současně i Úřadem práce v Olomouci a Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje.

Profil absolventa

Absolvent oboru Zpracování usní, plastů a pryže – zpracování plastů se může uplatnit v různých strojírenských firmách i firmách jiných odvětví v konstrukcích a technologiích, v provozně technických útvarech, technické kontrole, zásobování a technických službách, po získání praxe i v oblastech nižšího a středního managementu. Absolvent může tedy pracovat jako technolog, vedoucí výroby, referent jakosti, konstruktér forem a výrobků, plánovač. Kvalifikovaní pracovníci jsou žádáni především v automobilovém průmyslu, který se výrazně podílí na ekonomice ČR. Absolventi se také dobře uplatňují na vysokých školách technického a přírodovědného typu.