Exkurze 3.C do VEC Vysoké školy báňské

Dne 13. 12. 2023 se třída 3.C vydala na celodenní exkurzi do Výzkumného
energetického centra Vysoké školy báňské (VEC VŠB-TU Ostrava).
Po krátké prohlídce areálu školy jsme se odebrali do laboratoří VEC, kde se řeší problematika účinnosti topných zařízení. Celou exkurzí nás provázal pan Ing. Jiří Ryšavý.
Během našeho pobytu v areálu VEC jsme měli možnost se přímo zapojit a vidět experimenty i z jiného pohledu, než jsou standartním způsobem demonstrovány ve škole.
Dostali jsme možnost pracovat s látkami, ke kterým není tak lehké se dostat, např. s kapalným dusíkem či suchým ledem.
Během edukativní show se celá třída aktivně zapojovala, za což jsme byli náležitě odměněni. Ing. Jiří Ryšavý byl s našimi znalostmi velmi spokojený a doporučil nám v případě zájmu pokračovat ve studiu právě na VŠB Ostrava.
Exkurze byla velmi zajímavá a plná nových znalosti. Celá třída si exkurzi užila a velmi rádi VŠB Ostrava opět navštívíme.

Za třídu 3.C
Ondřej Mareš & Šimon Lehký