Exkurze pro 1. až 3. ročníky

Pojďte se s námi podívat, kde všude naši studenti byli, a co viděli👀 v rámci exkurzí, které proběhli ve středu 20. 3. 2024.

Žáci 1. C a 1. D se zúčastnili exkurze do slévárny šedé litiny ANAH Prostějov.

Třída 2. A navštívila společnost HŽP, která je předním výrobcem pružin.

Třída 3. C cestovala do Šternberka, kde navštívila Excalibur Army.

Třída 3. B zavítala v rámci exkurze do firmy ABO valve s.r.o v Chomoutově.

Ve středu 20.3. navštívila třída 2.B závod UNEX v Olomouci, s úmyslem se něco dozvědět o kovárně a obrobně. Po poučení o bezpečnosti a rozdání přileb jsme se rozdělili na dvě stejné skupiny a vydali se na dva rozdílné provozy. Naše skupina se vydala nejprve na obrobnu, kde jsme za výkladu mistra viděli CNC stroje pro obrábění výkovků z kovárny a způsoby repasování zápustek. V kovárně jsme viděly při práci klikové kovací lisy s tvářecí silou až 40 t, transformování nahřátého materiálu do výkovků. Nakonec jsme navštívily sklad zápustek, jejichž cena se pohybovala od 150 000 až do 300 000 Kč. Myslím, že si všichni exkurzi užili a dozvěděli se spoustu užitečných informací ať už do výuky nebo do života.

Dne 20. března 2024 navštívila třída 3.A ryze českou firmu SEKO Aerospace a.s. Olomouc. Jedná se o firmu vyrábějící v malých sériích komponenty do motorů letadel. Prohlídku vedl ředitel závodu pan Petr Klar. V rámci prohlídky měli studenti možnost vidět nejrůznější zajímavé technologie obrábění, s nimiž se na praxích běžně nesetkávají. Především se jednalo o elektroerozivní opracování měděnou nebo grafitovou elektrodou a drátovkou. Dále například 5- ti osé frézování, svislé soustružení nebo tzv. multi tasking obrábění, při němž se dílce mohou zároveň frézovat a soustružit, popřípadě brousit. Poslední část byla věnována výstupní kontrole, velice důležité součásti výroby leteckých součástek.