EXKURZE VŠB TUO OSTRAVA

Dne 14.11.2023 se celá třída 4.A účastnila odborné exkurze v laboratořích univerzity Ostrava.

Začali jsme s 45minutovým zpožděním, které zapříčinily České dráhy. Začátek byl v posluchárně na rektorátu školy v budově C1, kde nás doc. Petra Váňová, Ph.D. a doktorand Kryštof Hradečným Ing. už čekali s přednáškou o mechanických vlastnostech a zkouškách materiálu. Po svačině jsme se rozdělili do laboratořích – s Kryštofem na pozorování na elektronovém mikroskopu, a s paní docentkou do laboratoře na mechanické zkoušky, demonstračně zkouška tahem, rázem v ohybu a zkoušky tvrdosti. Už se těšíme na příští rok na katedru 653.