Informace pro nepřijaté žáky

Informace budou aktualizovány v rámci přijímacího řízení do vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Úřední hodiny pro podávání odvolání:

700 – 1200 

1230 – 1530 

tel.: 585 549 111