Kroužek Matematická příprava k maturitě a studiu VŠ

Kroužek je primárně určen žákům 4. ročníku, kteří maturují z matematiky, jako nadstavba předmětu Matematický seminář. V rámci kroužku žáci řeší vybrané úlohy odpovídající státní maturitní zkoušce. Podle zájmu se mohou věnovat i úlohám tématicky blízkým učivu matematiky v 1. ročníku technických vysokých škol. Kroužek se koná jednou týdně v rozsahu 60 minut.