Literárně-historické odborné exkurze v Praze – 4. ročníky

Během podzimu a zimy 2021 se všechny 4.ročníky zúčastnily literárně-historické odborné exkurze v Praze. Vlivem epidemiologické situace byla tato pravidelná akce pro maturanty zkrácena ze tří dnů na dva.

Každá třída navštívila divadelní představení. Jednalo se o Revizora či Baladu pro banditu v Divadle na Vinohradech. Během dne si studenti například prošli královskou cestu, absolvovali prohlídku areálu Pražského Hradu s katedrálou svatého Víta, Zlatou uličkou a starým královským palácem včetně Vladislavského sálu. Vyslechli si autentický příběh českých parašutistů, kteří se po atentátu na říšského protektora Heydricha ukrývali v kryptě při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. V tomto Národním památníku hrdinů heydrichiády jsme měli možnost shlédnout dokumentární film a prohlédnout si chrám a úkrytovou kryptu, právě tuto zkušenost hodnotilo mnoho studentů jako nejpůsobivější. Studenti se také zúčastnili workshopu v Národním technickém muzeu, jehož expozice si zároveň prohlédli. 
Dvoudenní program byl nesmírně náročný, ale pestrý. Věříme, že získané poznatky naše maturanty obohatily a že budeme moci exkurze do Prahy pořádat i nadále. Mnoho studentů totiž navštívilo naše hlavní město poprvé.