Návštěva Pevnosti poznání

V úterý 5. března jsme společně s žáky 2.B navštívili Pevnost poznání, kde jsme shlédli programy Světlo na cestách a Usměrněné světlo.

Objasnili jsme si vlnové vlastnosti světla a ukázali, jak lze světla využít v defektoskopii nebo k vytvoření obrazu ve 3D. Mohli jsme využít zajímavé exponáty a pomůcky jako například umělé polarizační filtry nebo přírodní polarizátory. Věřím, že jsme si touto návštěvou zpestřili výuku fyziky na naší škole a v této tradici chceme dále pokračovat.

Zapsala Mgr. Martina Smičková