Nové zaměření oboru strojírenství – Obchodní vztahy a řízení výroby

23 – 41 – M/01 Strojírenství

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studijní obor spojuje teoretické a praktické pojetí výuky a poskytuje základní všeobecné strojírenské vzdělání.

Strojírenství – obchodní vztahy a řízení výroby je zaměření nabízející budoucím absolventům uplatnění na technicko-obchodních pozicích a je vhodné nejen pro chlapce, ale zejména pro dívky. Při výuce je důraz kladen zejména na obchodní právo, ekonomiku podniku, logistiku, obchodní korespondenci a řízení jakosti. Obor propojuje teoretické informace s praktickými dovednostmi a poskytuje základní technické vzdělání nejen pro oblast strojírenství, ale i pro oblast zaměřenou na obchodní vztahy a řízení výroby ve strojírenství. Nové zaměření vzniklo v koordinaci s firmami našeho regionu a o absolventy je zájem na trhu práce.

Úspěšný absolvent aktivně ovládá dva světové jazyky a umí využívat moderní informační a komunikační technologie.

  Kritéria přijímacího řízení ke studiu oboru vzdělávání s maturitní zkouškou - denní forma pro školní rok 2022/2023 (298,5 KiB, 1 271 hits)

Ročníkový učební plán

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník ŠVP
Všeobecně vzdělávací předměty 23 17 14 16 70
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 1 7
Anglická konverzace 0 0 0 1 1
Tělesná výchova a zdraví 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 2 1 0 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Občanská nauka 0 1 1 0 2
Základy práva 0 0 0 1 1
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Matematický seminář 0 0 0 1 1
Matematika 4 3 3 3 13
Odborné vzdělávací předměty 10 17 19 17 63
Obchodní právo 0 0 1 1 2
Obchodní korespondence 0 0 2 1 3
Zpracování ročníkové práce 0 0 0 1 1
Ekonomika 0 2 1 0 3
Ekonomika podniku 0 0 2 2 4
Mechanika 2 2 0 0 4
Technické kreslení 3 0 0 0 3
Technické materiály 2 0 0 0 2
Konstrukční systémy CAD 0 2 2 2 6
Strojírenská technologie 0 2 2 2 6
Praxe 3 3 3 0 9
Metrologie 0 2 0 0 2
Moderní technologie 0 0 0 2 2
Stavba a provoz strojů 0 2 2 2 6
Elektrotechnika 0 1 1 0 2
Automatizace 0 0 0 2 2
Řízení jakosti 0 0 2 2 4
Logistika 0 1 1 0 2
Celkem 33 34 33 33 133