Vzdělávání dospělých

Firemní vzdělávání na SPŠS Olomouc


Hlavní oblastí aktivit vzdělávání dospělých je z řad zaměstnanců firem, široké veřejnosti a rekvalifikace nezaměstnaných pro Úřad práce.

Nabízíme:

komplexní přístup – vzdělávání připravíme na míru podle potřeb a požadavků firmy, výběr lektorů, zpracování učebních textů

načasování podle potřeb firmy

pružnost a flexibilita, osobní přístup

 

Místo konání:

kromě prostor školy, která má velmi výhodnou a strategickou polohu, jelikož leží v centru města a je v blízkosti vlakového nádraží a MHD,nabízíme i možnost konání vzdělávacích aktivit v prostorách Vaší firmy

Učebny SPŠS Olomouc:

– počítačové a ICT technologie

– CAD/CAM technologie

– jazykové

– učebny s multimediální technikou

– centrum dalšího vzdělávání – dílny

 

Nabídka kurzů:

Technické a odborné 

Čtení technické dokumentace

AutoCAD pro začátečníky i pokročilé

Inventor pro začátečníky i pokročilé

Strojírenská metrologie

SURFCAM

Značení materiálů

Technické kreslení a přesnost ve výrobě

Slévárenský dělník

Vlastnosti hutních materiálů

Základy marketingu a managementu

Úprava písemností podle Normy ČSN 01 6910

Autorizované dílčí kvalifikace 

Dělník ve strojírenské výrobě

Kontrolor strojírenských výrobků

Obsluha CNC strojů

Zámečník

Jazykové kurzy – AJ, RJ, NJ  

Různé stupně obtížnosti dle požadavků, technické základy 

ICT a počítačové kurzy akreditované MŠMT

Základní pojmy informačních a komunikačních technologií

Používání počítače a správa souborů

Zpracování textu

Tabulkový procesor

Používání databází

Prezentace

Práce s internetem a komunikace

Příprava prezentací s podporou prezentační techniky

Prezentační technika

Management a rozvoj osobních dovedností kurzy akreditované MŠMT

Time management

Fundraising

 

 

Cena:

 

Cena vzdělávacích aktivit je smluvní a její výše závisí na rozsahu požadovaných služeb. Na základě oslovení zpracujeme zdarma návrh vzdělávacích aktivit včetně cenové kalkulace. 

Našim cílem je dlouholetá spolupráce s firmou a její spokojenost se zřetelem na to, aby vynaložené investice do dalšího profesního vzdělávání zaměstnavatelů byly efektivně vynaloženým nákladem a splnily svůj úkol.