Obhajoba titulu v soutěži Autodesk Academia Design se jen těsně nezdařila

Ve dnech 24. až 25. března 2017 se naše škola zúčastnila prestižní mezinárodní soutěže Autodesk Academia Design pořádné společností Computer agency o.p.s. Letošní již 23. ročník se uskutečnil v Brně v prostorách Ústavu konstruování Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně. SPŠS Olomouc vyslala do boje mezi účastníky ze středních škol z České a Slovenské republiky jednoho účastníka do každé soutěžní kategorie s cílem obhájit titul „nejlepší školy“ z loňského klání a odvést si tak zpět putovní pohár.
V kategorii 2D soutěžil za naši školu Lukáš Skopal ze 3.B, který se na soutěž kvalifikoval díky vynikajícím výsledkům ve školním kole a na regionální soutěži, která se na půdě naší školy konala přesně týden před soutěží Autodesk Academia Design. Studenti této kategorie měli za úkol překreslit v programu Autodesk AutoCAD 2017 hřídel včetně veškerých kót, tolerancí a dalších náležitostí výkresu. Lukáš Skopal ale pozici jednoho z favoritů nepotvrdil a skončil na 7. místě z 28 studentů.
Do kategorie 3D se za naši školu do boje pustil Tomáš Poštulka ze 4.C, který dostal příležitost soutěžit místo svého spolužáka, který i přes vítězství ve školním kvalifikačním kole účast na soutěži Autodesk Academia Design odmítl. Studenti této kategorie, stejně jako učitelé ve své kategorii, měli za úkol v programu Autodesk Inventor 2017 vymodelovat sklíčidlo soustruhu dle zadaných výkresů. Tomáš Poštulka bojoval srdnatě, jen velmi těsně se nevlezl na stupně vítězů a skončil na 4. místě ze 30 soutěžících.
Do kategorie určené pro učitele soutěžící ve 3D modelování soupeřil s ostatními kolegy Ing. Adam Šiška, který se pustil do soutěže po loňském 4. místě v podobné konkurenci s cílem prosadit se na stupně vítězů. To se mu podařilo a probojoval se na 2. místo z 16 učitelů, čímž se historicky postaral o jeden z nejlepších výsledků SPŠS Olomouc v této kategorii.
Celkové hodnocení jednotlivých škol bylo dáno součtem bodů dle umístění jednotlivých soutěžících ve všech třech výše zmíněných kategoriích. Do výsledného hodnocení bylo zaznamenáno 31 středních škol z České republiky a 3 střední školy ze Slovenské republiky, přičemž SPŠS Olomouc byla klasifikována o pouhopouhý jediný bod na 2. místě. Obhajoba loňského titulu se tedy nezdařila, ale i přesto se jedná o třetí nejlepší výsledek naší školy na této soutěži v celé její historii.
Pro letošní ročník soutěže Autodesk Academia Design vytvořila pořádající společnost jednu novou kategorii „Prototyping s využitím 3D tisku“. Jelikož se jednalo o první ročník této kategorie, byla brána pouze jako zkušební pro všechny strany a její výsledky nebyly započítávány do celkového hodnocení škol. Přihlášení studenti byli náhodně vylosováni do dvoučlenných týmů. Za naši školu byl vybrán do této kategorie Mikuláš Ingriš ze 3.B, kterému byl do týmu vylosován student ze Strakonic. Soutěžní úkol pro týmy spočíval ve zkonstruování autíčka poháněného obyčejnou gumičkou, následně jeho vytištění pomocí 3D tisku a sestavení ve funkční celek. Vítězný tým měl na dva pokusy za úkol ujet s autíčkem od startovní čáry co nejdelší vzdálenost. Svým výkonem se ale tým s Mikulášem Ingrišem na stupně vítězů nedostal, přičemž jejich autíčko ujelo cca 50 cm, což je zhruba o jeden metr méně než vítězný pokus.
Ing. Adam Šiška