Pedagogem Olomouckého kraje roku 2012 je Ing. Vladimír Houšť

Pedagogem Olomouckého kraje roku 2012 se stal Ing. Vladimír Houšť. Velká gratulace od všech zaměstnanců, absolventů a studentů.

 

Pan Vladimír Houšť našima očima:

Po ukončení inženýrského studia na Vysokém učení technickém v Brně pracoval v odboru nukleární techniky, dále působil jako výzkumný a vývojový pracovník a projektant v energetickém oboru.

Od roku 1993 působí na SPŠS v Olomouci jako učitel odborných předmětů. Jeho publikační činnost je zachycena v mnoha projektech od roku 2006, např. UNIV, Moderní výukové metody Stavby a provoz strojů, Digitální projektování ve strojírenství, Nové formy výuky s podporou ICT, Digitální projektování ve strojírenství II, na kterém se v současné době velmi aktivně podílí a je klíčovým hráčem projektu. Aktivně se účastnil a účastní jako soutěžící v mezinárodní soutěži Autodesk Academia design, kde pravidelně obsazoval přední místa. Podílel se na mimořádných úspěších žáků a školy v celostátních a krajských soutěžích v konstruování.

Je nosným článkem nejen na naší škole, ale i jako poradce pro mnoho dalších odborných škol Olomouckého kraje. Podílel se na rozvoji výuky konstrukčních systému CAD na školách.

Je velmi málo tak schopných inženýrů, jako je pan Houšť, kteří zůstávají oddáni školství a službě předávat informace, vědomosti a zkušenosti mladé generaci.

Přiměl každého žáka zamilovat se do strojařiny. Sklízel a sklízí jen chválu a obdiv od žáků, učitelů, kolegů a veřejnosti. Je to velmi skromný člověk, který žije pro školu a její studenty.