Podávání přihlášek k maturitní zkoušce – podzimní termín

Od pondělí 10. června 2019 bude v IS CERTIS k dispozici projekt MZ2019P pro přihlašování žáků k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku k maturitní zkoušce podzim 2019 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 28.6.2019. Podat přihlášku je  možné u zástupce školy v termínu do 26. 6. 2019.

28.6.  Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.

3. 7.  Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

12.7  Ředitel spádové školy nejpozději ukončí rozsazování žáků do učeben, tj. stiskne tlačítko „Ukončit rozsazování“.

15.8.  MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

16.8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

2. – 6. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.

Všechny důležité termíny naleznete v kalendáři MZ 2019 , důležité informace naleznete v Maturitním zpravodaji.

Termíny a složení komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky PODZIM 2019 budou zveřejněny v zákonném termínu do 30. 6. 2019