Projekt EDISON na SPŠS Olomouc 6. 2. – 12. 2. 2017

Základní informace

Co je EDISON?

EDISON je multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování, případně vytváří zázemí pro takovéto prostředí.

http://aiesec.cz/pro-skoly/

O projektu

Projekt EDISON vznikl jako první vzdělávací projekt svého druhu v AIESEC Česká republika. Snaží se o podporu multikulturního vzdělávání mladých lidí. Tento projekt je zaměřený na žáky základních a středních škol jako na budoucí generaci naší společnosti.

V názvu EDISON má každé písmeno určitý význam:

Education (vzdělání)
Drive (nadšení, motivace)
Internationality (mezinárodní rozměr, rozsah)
Students (studenti)
Opportunity (příležitost)
Network (síť)

Dohromady nám tedy tato písmena představují základní myšlenku a cíl projektu. Což je to, aby žáci získali různé pohledy na sociální, kulturní ale i ekonomickou situaci jak ve vlastní zemi, tak i v zahraničí, a to prostřednictvím interakce s vysokoškolskými studenty z různých zemí světa. Kromě samotného poskytování informací žákům, tedy vzdělávání, se snaží poskytnout přímý kontakt s cizincem a zažít tak mezinárodní prostředí na půdě České republiky. Ten podporuje porozumění jiným kulturám a národům, zároveň pomáhá omezování předsudků a stereotypů, které v konečné fázi vedou k toleranci a příznivému společnému soužití. Tento projekt můžeme i charakterizovat frází „studenti studentům“. Znamená to, že díky kontaktu s člověkem z jiné země, který je pouze o pár let starší, si děti získají kamarády a uvědomí si možnosti cestování či studia v zahraničí. Obecně si tak vytvoří síť kontaktů po celém světě a jsou si plně vědomi možností, který jim svět jako takový nabízí. Motivace k dosahování a zkoušení něčeho nového, následující tyto zážitky, je neopomenutelná. Rovněž by si měli všichni účastníci projektu uvědomit, jak je zkušenost z projektu ovlivní v jejich dalších krocích.

Vize projektu

Tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů.

Cíl projektu

Dát příležitost české mládeži a dětem přemýšlet o budoucích možnostech a motivovat je k uskutečnění svých plánů. Prostřednictvím poznání lidí různých kultur, jejich chování a jinému pohledu na svět pak mladí mohou přispět k řešení aktuálních problémů.

Historie projektu

Projekt EDISON začala realizovat v roce 2009 členka pražské pobočky AIESEC Jana Pospíšilová, která se inspirovala podobnými projekty, které v tu dobu již probíhaly v Polsku, Rakousku a Maďarsku. Po naplánování, analýze českého prostředí a přizpůsobení podmínkám českého školství se rozhodla projekt uskutečnit. Impulsem pro vznik byla nedostatečná úroveň projektů multikulturního vzdělávání v ČR a hlavně atraktivita aktivit v jejich rámci.

(Převzato ze stránek AIESEC)

Naši hosté – zahraniční stážisti projektu Edison 2017

  • Anna (Zixin Yang), žena, 20 let, Čína
  • Michelle Tan, žena, 18 let, Indonésie
  • Mohamed Abd El-wahid, muž, 22 let, Egypt
  • Baris Basbogaoglu, muž, 21 let,Turecko
  • Muhammad Darrag, muž, 25 let, Egypt

Fotogalerie a videa

  Harmonogram projektu Edison na SPŠS Olomouc 2017.pdf (355,4 KiB, 847 hits)