Digitální škola II

Název projektu: Digitální škola II – podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0059
Doba realizace projektu: 1.1.2011 – 30.6.2012
Realizátor projektu: Střední průmyslová škola v Přerově
 

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj technického a všeobecného vzdělávání za využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení digitálních výukových pomůcek (e-učebnice, e-testy, procvičovací aplikace, prezentace aj.) do výuky strojírenství a českého jazyka. Projekt navazuje na podpořený úspěšný projekt „Digitální škola: podpora ICT ve výuce technických předmětů”, který je tímto rozšířen o další e-learningové prvky a rozvíjí původní myšlenku rozvoj ICT gramotnosti žáků. Projekt se skládá z několika stěžejních fází, z nichž hlavní je tvorba nových výukových pomůcek, jejich pilotní odzkoušení formou výuky i umístěním na webové rozhraní projektu, vše doplněné o nezbytné proškolení učitelů a žáků v používání ICT technologií ve výuce.

Naše škola je partnerem tohoto projektu.

tisková zpráva leden 2012