Student SPŠS Olomouc zvolen 1. náměstkem hejtmana ZMOK

Doplňující volby do ZMOK a jejich první zasedání ve školním roce 2021/ 2022

Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) je poradní orgán Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jeho hlavním cílem je vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže z Olomouckého kraje a zjednodušovat komunikaci mezi studenty a samosprávou.

V listopadu minulého roku se konaly doplňující volby do tohoto zastupitelstva. Za naší školu kandidoval Ondřej Mareš z 1.C, který úspěšně získal mandát na dva roky.

Kvůli dlouho přetrvávajícím komplikacím s nemocí COVID-19 se měli nově zvolení členové zastupitelstva možnost poprvé sejít v pondělí 13. 06. 2022.

Na schůzi, která probíhala v konferenční místnosti na krajském úřadě, se řešila interní volba na post hejtmana, prvního a druhého náměstka, prvního, druhého a třetího radního a tajemníka. Mezi uchazeči kandidoval i Ondřej Mareš z třídy 1.C, který byl zvolen na post prvního náměstka ZMOK.

Během zasedání se projednávaly důležité záležitosti pro chod zastupitelstva. Dále byl členům ZMOK dán prostor pro diskuzi v otázce návrhů chystaných mimoškolních aktivit pro žáky a studenty. Při jednání se narazilo na několik problematik, které se budou řešit a projednávat v příštím školním roce. Jednou z nich je například nefunkčnost školních parlamentů na některých středních školách,  gymnáziích nebo jejich úplná absence.

Na konec zasedání se přišel podívat hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, který se se zastupiteli podělil o své aktuální zkušenosti z oblasti školství. Na zasedání byl přítomen také RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., a PhDr. Ladislav Spurný z odboru školství, který celé zastupitelstvo již před nějakou dobou vedl.

Zastupitelstvo se znovu sejde v říjnu po začátku nového školního roku.

Blahopřejeme Ondřeji Marešovi z 1.C ke zvolení postu 1. náměstka ZMOK a věříme, že bude naši školu vzorně reprezentovat.