Termín třídních schůzek a jednání Spolku SPŠS Olomouc z.s.

Třídní schůzky se konají 15. 11. 2023 od 16:30 v kmenových třídách. Jednání Spolku SPŠS Olomouc z.s. proběhne 15. 11. 2023, zástupci rodičů jednotlivých tříd se setkají ve sborovně školy v 16:00.