Třetí místo v krajském kole Olympiády v ANJ

Skvělé třetí místo obsadil žák třídy 1. B  Nicolas Zelenda v krajském kole Olympiády  v anglickém jazyce v kategorii středních odborných škol. Navázal tak na své předchozí úspěchy v letošním školním roce, když nejprve na podzim zvítězil v soutěži „Can You Speak Business English“ v Přerově a v únoru skončil na druhém místě okresního kola Olympiády v angickém jazyce. Jeho úspěchy jsou o to cennější, že se jedná o žáka prvního ročníku, který v jazykových soutěžích dokáže porážet i studenty z vyšších ročníků.

Do krajského kola postupovali tři nejlepší soutěžící z jednotlivých okresních kol v kraji. Na rozdíl od okresního kola bylo to krajské ještě více zaměřené na ústní projev, pro který bylo také vypsáno více okruhů: účastníci si losovali ze 12 různých konverzačních témat. Nicolas pohovořil zasvěceně na téma “zdraví” a podobně jako u ostatních úspěšných soutěžících porota ocenila nejen jeho zvládnutí anglického jazyka a plynulost projevu, ale také všeobecné znalosti, které do něj dokázal promítnout.

Soutěž se konala 19. března na Střední odborné škole v Šumperku a jejími pořadateli byly odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje a Středisko volného času Doris Šumperk.

Jan Kameníček