V regionální CADové soutěži dominovali studenti SPŠS Olomouc

Po tříleté odmlce zaviněné koronavirem se 1. dubna 2022 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc vrátila k pořádání regionální soutěže v CAD programech Autodesk Inventor a AutoCAD. Letos se konal již její 13. ročník a proběhl ve spolupráci s partnerskými firmami a Olomouckým krajem​ pod záštitou hejtmana Ing. Josefa Suchánka a senátorů ​MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. a Marka Ošťádala.

Pravidla zůstala beze změn. Každá škola tak mohla vyslat do soutěže dva studenty za každou kategorii a jednoho učitele. SPŠ strojnická Olomouc nominovala do kategorie 2D studenty Martina Dvořáka ze 4. B a Zbyňka Halase ze 4. C. Oba si vedli znamenitě, Martin Dvořák se stal vítězem dané kategorie a Zbyněk Halas obsadil 2. místo. V kategorii 2D bylo hodnoceno celkem 11 soutěžících.

V kategorii 3D naši školu reprezentovali Vít Budina a Vít Polišenský (oba ze 4. C). Naši studenti s velkým náskokem rozdrtili konkurenci. Vít Budina obsadil 1. místo a jeho spolužák byl druhý z celkově 15 hodnocených soutěžících.

V kategorii 3D soutěžili i učitelé. Učitel SPŠS Ing. Adam Šiška pokračoval v úspěchu studentů a získal vítězství i v této kategorii. SPŠS Olomouc se tak stala absolutním vítězem mezi školami v celém regionu. Mgr. Karel Neumann, ředitel školy, měl z úspěchu radost, poděkoval všem za vzornou reprezentaci a firmám za jejich podporu. „Soutěž má nadregionální význam, je potřeba vyhledávat a podporovat talenty, kteří strojařině rozumí a uplatní se v praxi. Už dávno jsme pochopili, že budoucnost vzdělání je právě ve využívání moderních technologií.“

Studenti a učitelé na stupních vítězů si zejména díky darům od partnerských firem a Spolku při SPŠS Olomouc odnesli hodnotné ceny, které jim při vyhlášení předal RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., člen rady Olomouckého kraje za oblast školství.