Veřejné zakázky

SPŠS Olomouc

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 03

“Nákup úložiště dat a PC komponentů”

odkaz na dokumenty k VZ

vyhlášení 11. 04. 2016

ukončení podávání nabídek 03. 05. 2016 do 10:00 hod.